pijl

Valpreventie volgens Otago

 

Om een valongeval bij ouderen te voorkomen is het nodig om op tijd een verhoogd valrisico te signaleren en daarna het valrisico te beoordelen. Hiervoor is de Valanalyse ontwikkeld. Deze valrisicotest brengt de eventuele aanwezige valrisicofactoren in kaart u krijgt advies op maat of kan worden doorverwezen naar bijvoorbeeld een oefenprogramma.