Oefening rug: vooroverbuigen in stand

Deze oefening heeft een soortgelijk effect als de oefeningen genoemd bij 7 en 8. Begin pas met oefening 9 en u oefening 8 twee weken gedaan heeft, of die laatste nu effect heeft gehad of niet.

Sta rechtop met uw voeten uit elkaar.
Laat uw armen losjes langs uw lichaam hangen.
Buig voorover en laat uw vingers over uw benen naar beneden glijden.
Ga nu weer rechtop staan.

Herhaal de oefening en probeer iedere keer iets verder naar beneden te komen tot u de maximale buigstand bereikt.
Uw vingers zijn nu zo dicht mogelijk bij de grond.
Doe deze oefening is het begin slechts vijf keer per oefenserie en herhaal de series een of twee keer per dag. Ook hier geldt: vooroverbuigoefeningen moeten altijd gevolgd worden door een oefensessie van opduwen in buikligging (zie nummer 5). Doe, in de eerste maanden nadat u helemaal van de pijn af bent, deze oefening niet in de eerste vier uur na het opstaan.

Oefening_7a1   Oefening_7b1