U krijgt bij ons een persoonlijke, op u en uw klachten gericht behandeling. Daarvoor maakt u een afspraak met ons. Daar kunnen we u oefeningen aanbevelen, instructie geven voor uw houding of inzicht in uw bewegingen meegeven.

Enkele voorbeelden
Aan de linkerkant vindt u onze oefeningen en instructies die we in onze praktijk adviseren. U kunt deze als geheugensteuntje nakijken nadat u van ons gericht advies heeft gehad. Ga onder geen beding zonder begeleidend advies met deze oefeningen en instructies zelf aan de slag.

Oefening3d