pijl

De Geriatriefysiotherapeut

Ouderdomsgebreken

Naarmate mensen ouder worden, is de kans groter dat ze klachten krijgen of minder mobiel zijn. Kort gezegd: ouderdom komt met gebreken. Dat geldt zeker voor mensen die niet meer voldoende (kunnen) bewegen. Speciaal voor kwetsbare ouderen en voor mensen op hoge leeftijd met complexe gezondheidsproblemen, is er de geriatriefysiotherapeut.

De fysiotherapeut behandelt ook patiënten die ouderdomsverschijnselen hebben die worden veroorzaakt door een ziekte of een aandoening. Denk hierbij aan een beroerte, dementie, een gebroken heup of Parkinson.

Specifieke kennis

De geriatriefysiotherapeut heeft specifieke kennis over ouderen en ziektebeelden. Patiënten krijgen vooral oefentherapie om zo zelfstandig en mobiel mogelijk te blijven. De fysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en mantelzorgers. Hij/zij informeert patiënten en hun naasten over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, de dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

Met welke klachten kunt u terecht bij de geriatriefysiotherapeut

  • Loopproblemen, balansproblemen en valgevaar.
  • Revalidatie na een heup- of knieoperatie.
  • Minder kracht in uw armen of benen
  • Moeilijk overeind komen uit uw stoel
  • Het leren omgaan met aanpassingen of hulpmiddelen zoals lopen met een rollator.
  • Ziektebeelden zoals longaandoeningen, hart en vaatlijden, een beroerte, ziekte van Parkinson, multiple sclerose en orthopedische aandoeningen zoals rheuma, uitgebreide artrose, osteoporose en amputaties. U kunt ook met vragen over de ziekte van Alzheimer terecht.

 

De Nederlandse Vereniging Fysiotherapie Geriatrie heeft speciaal voor u een promotiefilm laten maken: 

https://www.youtube.com/watch?v=WRBzz3xTGAs