Eerst fysiotherapie, dan pas opereren: een verstandige keuze

Orthopeden moeten niet meteen opereren, maar eerst een conservatief behandeltraject met onder meer fysiotherapie uitproberen, aldus de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) in haar lijst van vijf ‘verstandige keuzes’.

‘Verstandige Keuzes’ zijn evidence based aanbevelingen waarover patiënten en artsen in gesprek kunnen gaan om samen te beslissen over de juiste behandeling. De vijf verstandige keuzes van de orthopeden hebben betrekking op heup- en knieproblemen door artrose, letsel aan de voorste kruisband van de knie, degeneratieve knieën, discogene pijn en jonge patiënten met schouderpijn.