Alle fysiotherapie chronische lijst mogelijk terug in basisverzekering

Goed nieuws. Zorgverzekeraars willen fysiotherapie voor chronisch zieken (chronische lijst) volledig terug in de basisverzekering. Dat schrijft Zorgverzekeraars Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. We zijn positief over deze opstelling van de zorgverzekeraars. Zeker omdat wij op politiek/bestuurlijk niveau en richting zorgverzekeringen altijd al hebben opgeroepen om de maatregelen rond het schrappen van een groot deel van de aanspraken fysiotherapie aan te passen.
De zorgverzekeraars vragen de minister van VWS om te onderzoeken of fysiotherapie volledig in de basisverzekering kan worden opgenomen voor volwassenen met een chronische aandoening (chronische lijst), vanaf het moment dat zij de diagnose krijgen. Dat zou betekenen dat patiënten met een aandoening van de chronische lijst niet meer de eerste 20 behandelingen zelf hoeven te betalen.
We zijn blij dat nu ook de zorgverzekeraars gehoor geven aan ons pleidooi. Want fysiotherapie is voor chronisch zieken een onmisbare vorm van zorg. Als de eerste 20 behandelingen terugkomen in het basispakket, betekent dat een grotere toegankelijkheid en daarmee gezondheidswinst voor de patiënt. Bovendien is fysiotherapie kosteneffectief en het voorkomt dat de patiënt onnodig gebruik moet maken van zwaardere en vaak duurdere vormen van zorg. Dus naast winst voor de patiënt levert het ook maatschappelijke en economische winst op.

Inzet KNGF
Wij vinden dat ook andere chronische aandoeningen die nu niet in de chronische lijst staan, zoals reuma, hart- en vaataandoeningen, osteoporose, thuishoren in de basisverzekering. Die zijn nu helemaal niet meer opgenomen, terwijl de behandeling van deze aandoeningen met fysiotherapie bewezen effectief is. Wij blijven ons dan ook inzetten om de maatregelen rondom de chronische lijst gewijzigd te krijgen. We zijn bijvoorbeeld samen met het Reumafonds bezig een groep reumapatiënten voorwaardelijk terug te krijgen in de basisverzekering. Dat doen we met aanvullend onderzoek en door in gesprek te blijven met het ministerie van VWS, politieke vertegenwoordigers en andere relevante beleidsbeslissers.

Vergoeding
In 2012 is door de wetgever bepaald dat de aanspraak op fysiotherapie voor volwassenen chronische patiënten (chronische lijst) pas vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Dit stuit op veel problemen voor de betreffende patiënten, bijvoorbeeld als het gaat om de toegankelijkheid. De zorgverzekeraars bevestigen nu ook dat fysiotherapie een bijdrage kan leveren aan de substitutie van de tweede naar de eerstelijns zorg. Een goed voorbeeld hiervan werd vorige week al getoond met het nieuws over het wetenschappelijk onderzoek dat aantoonde dat looptraining bij claudicatio intermittens (etalagebenen) een operatie in veel gevallen kan voorkomen. In dat licht is het onbegrijpelijk dat patiënten dan toch de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen. Overigens lopen er op dit moment meer onderzoeken naar de effectiviteit van fysiotherapie bij het voorkomen of uitstellen van ernstige klachten bij chronische aandoeningen aan bijvoorbeeld het zenuwstelsel en het bewegingsapparaat.